آيه هاي دلنشين

حرفهایت چه به دل میشنید خداااااااا....
 
» نو بهار است در آن کوش که خوش دل باشی :: شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۳
» با قرآن چه کرده ایم؟ :: پنجشنبه ٧ آبان ۱۳۸۸
» مثل یونس نباش :: دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۸
» یک نفر مرا شفا دهد.... :: دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸
» امان از حرف مردم :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸
» خدایا من هم مال و فرزند و عیال و خانمان میخواهم ! :: دوشنبه ٦ مهر ۱۳۸۸
» به بندگانم بگو.... :: دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۸
» عصیان :: شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧
» بخشش حسین و خاندانش... :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٧
» خطابت به حسینت چه بود؟ :: سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٧
» چه کسی آخر کار برنده است؟ :: یکشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٧
» پس واقعه آمدنت کی اتفاق می افتد... جان به گلو رسید نازنین! :: دوشنبه ٩ دی ۱۳۸٧
» چطور باید برایم بس باشی...؟؟؟ :: دوشنبه ٢ دی ۱۳۸٧
» امشب یک دقیقه بیشتر به یادم باش... :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧
» فقط تو میتوانی آرامم کنی... :: دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٧
» قمار :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸٧
» اگر عذرم را نمی پذیرفتی چه میکردم...؟ :: دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٧
» جاده دچار رفتن است .دچار چه ای؟ :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٧
» دست چه کسانی را می فشاری... به مهر؟ :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٧
» پینوکیو :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٧
» فاصله را بردار عزیز... دلمو به دست آر عزیز... :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧
» اشتیاق داشتنت... :: جمعه ۱ آذر ۱۳۸٧
» با تو نگویم با که بگویم ؟.... :: دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٧
» بازگشت :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٧
» گفتگو با خدا - 6 :: پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٧
» گفتگو با خدا - 5 :: چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧
» گفتگو با خدا - 4 :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٧
» گفتگو با خدا - 3 :: دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧
» گفتگو با خدا - 2 :: یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٧
» گفتگو با خدا - 1 :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧
» آیه های عاشقانه - 1 :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
» امیدبخش ترین آیه (7) :: سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳۸٧
» بهترین آیه مربوط به محمد (ص) - 1 :: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧
» امیدبخش ترین آیه (6) :: سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٧
» امیدبخش ترین آیه (5) :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٧
» امیدبخش ترین آیه - 4 :: چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٧
» محکمترین آیه - 1 :: چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٧
» ترسناکترین آیه و امیدوارکننده ترین آیه در یک سوره ! :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٧
» کوتاهترین سوره قرآن :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٧
» لطیفترین آیه :: یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٧
» کوتاهترین آیه - 2 :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٧
» کوتاه ترین آیه - 1 :: جمعه ۱٩ مهر ۱۳۸٧
» فصیح ترین آیه قرآن-1 :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٧
» بلندترین آیه دلنشین :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٧
» امیدبخش ترین آیه (3) :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٧
» امیدبخش ترین آیه (2) :: دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٧
» امید بخش ترین آیه (1) :: یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٧
» با عظمت ترین آیه ... :: شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٧
» این قوم روزه دار در انتظار تواند... :: پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٧
» چه کسی بهتر عاشقی میکند؟ :: پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٧
» عیدتان مبارک :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٧
» شاید آخرین روز میهمانی باشد... استفاده کن :: سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳۸٧
» بیست و هشت روز گذشت... :: دوشنبه ۸ مهر ۱۳۸٧
» بیست و هفتمین روز مهمانی :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳۸٧
» بیست و ششمین روز مهمانی... :: شنبه ٦ مهر ۱۳۸٧
» بیست و پنجمین روز مهمانی :: جمعه ٥ مهر ۱۳۸٧
» روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان :: پنجشنبه ٤ مهر ۱۳۸٧
» روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۸٧
» مهربانی تا به چند؟؟؟؟ :: سه‌شنبه ٢ مهر ۱۳۸٧
» میهمانی بیست و یک روزه شد :: دوشنبه ۱ مهر ۱۳۸٧
» امشب مرا هم دعا کنید.... :: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٧
» دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند... :: شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٧
» پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٧
» میهمانی مان هفده روزه شد... :: پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٧
» شانزدهمین روز میهمانی... :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٧
» عیدت مبارک روزه دار :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٧
» میهمانی به نیمه رسید... :: دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٧
» الهی صبرنی... :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٧
» شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٧ :: شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٧
» یازدهمین روز میهمانی است... :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳۸٧
» روز دهم میهمانی است... توکل بر خدا :: پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٧
» چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٧
» هشتمین روز مهمانی ... مرا زیبا کن... زیباترین! :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧
» میهمانی مان هفت روزه شد... :: دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٧
» ششمین روز مهمانی است... :: یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٧
» پنج روز از میهمانی باشکوهمان گذشت... :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٧
» چهارمین روز مهمانی :: جمعه ۱٥ شهریور ۱۳۸٧
» سومین روز میهمانی ... :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٧
» دومین روز مهمانی :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧
» صفات خوبان :: دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٧
» صفات بدان ! :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٧
» صفات خوبان :: شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٧
» صفات خوبان :: پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٧
» صفات خوبان :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧
» چه دعوت عاشقانه ای.... :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٧
» بین خدا و مردم چه کسی را انتخاب میکنی؟ :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٧
» اینگونه باش تا خداوند دوستت بدارد... :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٧
» از کدام دسته ایم...؟ :: شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٧
» تا فرصت عذرخواهی هست... بشتابید....! :: جمعه ۱ شهریور ۱۳۸٧
» اشارت و بشارت :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٧
» سلام و ترس :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٧
» عبادت جن ! :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٧
» امان از همنشین بد... :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧
» نیرنگ زنان :: یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٧
» اگر خدا میخواست! :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٧
» دیگر بهانه چیست...؟ :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳۸٧
» واقعا چه کسی زیان میکند؟ :: پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٧
» صدا... :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٧
» خدای من بهتر است یا خدای تو...؟ :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٧
» آغوش باز خداوند :: دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٧
» یا علی گفتیم و عشق آغاز شد... :: یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٧
» برخورد با گدا در قرآن :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
» جمعه ٢٤ اسفند ۱۳۸٦ :: جمعه ٢٤ اسفند ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٦
» من و تو چی؟؟؟؟؟ :: چهارشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٦
» یوسف... :: سه‌شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٦
» کوتاه و ساده ! :: یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
» مژده بده یار را ... :: شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٦
» جرات اعتراض ! :: جمعه ۱٧ اسفند ۱۳۸٦
» دیگه دیره... :: پنجشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٦
» همه چیز دو طرفه است! :: چهارشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٦
» یکشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٦
» شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٦ :: شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٦
» جمعه ۱٠ اسفند ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٠ اسفند ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٦
» چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٦
» چه ضرری داره واست؟ :: سه‌شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٦
» یکشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٦
» فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد.... :: چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٦
» یکشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٦
» هان ای پسر که پیر شوی... پند گوش کن! :: شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٦
» جمعه ٢٦ بهمن ۱۳۸٦ :: جمعه ٢٦ بهمن ۱۳۸٦
» تا حالا حواست بوده؟ :: چهارشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٦
» ظرفیت داشته باش! :: سه‌شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٦
» بدون شرح ! :: دوشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٦
» مگر... :: یکشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٦
» شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٦ :: شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٦
» جمعه ۱٩ بهمن ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٩ بهمن ۱۳۸٦
» سلام بر ... تو ! :: پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٦
» من و تو به چه سرگرميم؟ :: چهارشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٦
» امروز بیا اهل احسان و نیکی شویم... خدمت کنیم... :: دوشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٦
» کمی به اطرافت نگاه کن ! .... خودت ميفهمی ! :: یکشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٦
» این[ سخن ]را در دل خود پنهان داشت :: شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٦
» جمعه ۱٢ بهمن ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٢ بهمن ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٦
» چهارشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٦
» دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٦
» فکرشو کردی؟ :: یکشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٦
» شنبه ٦ بهمن ۱۳۸٦ :: شنبه ٦ بهمن ۱۳۸٦
» جمعه ٥ بهمن ۱۳۸٦ :: جمعه ٥ بهمن ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٦
» کار يا ...؟ :: چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٦
» چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٦
» وعده خداوند ... :: دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٦
» چرا اکثر ماها فکر ميکنيم که قرآن سخته و نميشه فهميدش؟ :: یکشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٦
» شنبه ٢٩ دی ۱۳۸٦ :: شنبه ٢٩ دی ۱۳۸٦
» جمعه ٢۸ دی ۱۳۸٦ :: جمعه ٢۸ دی ۱۳۸٦
» پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید؟ :: پنجشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٦
» دوشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٦
» ديگه وقت حرف زدنتون تمام شد ! :: یکشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٦
» چه کسی به جای او؟ :: شنبه ٢٢ دی ۱۳۸٦
» یه روز قراره بریم سر قرار... :: جمعه ٢۱ دی ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٦
» مال و عیال و خانمانت نشانهء برتری تو نیست! :: چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦
» عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست... :: سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٦
» دوست من سلام ! :: دوشنبه ۱٧ دی ۱۳۸٦
» چه کسانی را نجات ميدهد... :: یکشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٦
» چگونه بخوانمت؟ :: شنبه ۱٥ دی ۱۳۸٦
» خدايتان کيست؟ :: جمعه ۱٤ دی ۱۳۸٦
» پول ! :: پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٦
» ولی نازنينم چگونه ؟... چگونه ؟... :: چهارشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٦
» خنده... گريه... :: سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٦
» کی مردشه ؟ :: دوشنبه ۱٠ دی ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٥ دی ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٥ دی ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٤ دی ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٤ دی ۱۳۸٦
» براى هر که مى ترسد، پندى باشد... :: دوشنبه ۳ دی ۱۳۸٦
» و از همه مهمتر ...! :: یکشنبه ٢ دی ۱۳۸٦
» امان از اين در گوشی حرف زدن ها ! :: شنبه ۱ دی ۱۳۸٦
» به ظاهر امور توجه نکن ! :: چهارشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٦
» ... :: سه‌شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٦
» دوشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٦
» آنچه را مى کنید، مى دانند. :: شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦
» عجيب نيست؟ :: چهارشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٦
» چه کسى از خدا به عهد خویش وفادارتر است :: سه‌شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٦
» خاطرت جمع باشد! :: دوشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٦
» ... :: یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٦
» باخودمان صادق باشیم... :: شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٦
» از تو حرکت ... از خدا برکت! :: جمعه ۱٦ آذر ۱۳۸٦
» چرا فراموشش کردی؟... :: پنجشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٦
» بابا چشاتو وا کن و ببین! :: چهارشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٦
» خودم را به خودم نشان بده ! :: سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٦
» قهر ها تمام ... آشتی ! سلام ! :: یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٦
» شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٦
» جمعه ٩ آذر ۱۳۸٦ :: جمعه ٩ آذر ۱۳۸٦
» مال من ! مال تو ! :: پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۸٦
» هديه امروزت ! :: چهارشنبه ٧ آذر ۱۳۸٦
» ما هم ؟... :: سه‌شنبه ٦ آذر ۱۳۸٦
» انی هارب منك اليك... :: دوشنبه ٥ آذر ۱۳۸٦
» نميترسی؟؟؟؟ :: جمعه ٢ آذر ۱۳۸٦
» در ميان من و تو فاصله هاست... :: پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۸٦
» بيا به عهدهايمان وفا کنيم... :: چهارشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٦
» باد ... :: دوشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٦
» حواست شش دانگ جمع من باشد... :: یکشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٦
» مثل شعر ... زيبا و خواندنی ... :: شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٦
» چه روز سختی خواهيم داشت... :: جمعه ٢٥ آبان ۱۳۸٦
» آهای ! دنبالش نرو ! :: پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦
» آيا پند پذيری هست؟ :: چهارشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٦
» مادرم شبنم گلبرگ حيات... :: دوشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٦
» و ما آيا ... پند مي پذيريم؟ :: یکشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٦
» ایمان ... نیکی ... صبر :: دوشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٦
» مرگ دلنشين ! :: یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٦
» بدون شرح! :: شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٦
» اگر بخواهی بخشيده شوی ... او تو را خواهد بخشيد ... و چه کسی جز او ؟ :: پنجشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٦
» مثبت اندیشی ناب به این میگویند ! :: چهارشنبه ٩ آبان ۱۳۸٦
» به نظرم برای من کارمند تذکر خوبی است: کارت را درست انجام بده ! :: سه‌شنبه ۸ آبان ۱۳۸٦
» به من واگذارشان کن! :: دوشنبه ٧ آبان ۱۳۸٦
» بعد از ۴۰ روز دوباره سلام... :: پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۸٦
» راستی چرا ...؟ :: سه‌شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٦
» ناسپاسی :: یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٦
» حيوانات :: شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٦
» و او که توبه پذير است... :: جمعه ۱٦ شهریور ۱۳۸٦
» وام نيکو :: پنجشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٦
» تو به فکر خودت باش!!!! :: چهارشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٦
» کو مجال تفکر؟ :: سه‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٦
» ساده ولی تکان دهنده! :: دوشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٦
» و او اينگونه است... :: یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٦
» ربا... :: شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٦
» مرا آرام کن ... غمهایم را بگیر... بهشت نمیخواهم! :: جمعه ٩ شهریور ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٦
» ميلادت مبارک آقا... :: چهارشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٦
» دوشنبه ٥ شهریور ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٥ شهریور ۱۳۸٦
» خدایا همه بندگانت ارزانی خودت! خودت دوستم داشته باش... :: یکشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٦
» کاش میترسیدم از تو ... کاش حذر میکردم... :: شنبه ۳ شهریور ۱۳۸٦
» توکل بر خودت ! :: جمعه ٢ شهریور ۱۳۸٦
» ديگه چی ميخوام؟ :: پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٦
» پس خوب باشیم... ! :: چهارشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٦
» قربون مرامت آ خدا !!!!! :: سه‌شنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٦
» نجاتم بده ... :: یکشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٦
» پچ پچ نکن ! :: شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٦
» غصه نخور... صبر کن :: جمعه ٢٦ امرداد ۱۳۸٦
» به تو ستم شده است...؟ :: پنجشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٦
» بگو ... :: چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦
» ساده است... :: سه‌شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٦
» پناه بر خدا ! :: دوشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٦
» آب... :: یکشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٦
» به پا خيز... :: شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٦
» جمعه ۱٩ امرداد ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٩ امرداد ۱۳۸٦
» شب... :: پنجشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٦
» برتری طلبی...؟ :: چهارشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٦
» به نام خداوند بخشنده‏ى مهربان‏ :: دوشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٦
» دانه ... :: یکشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٦
» شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٦ :: شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٦
» گفتار نيک ... مثبت بگوييم ! :: جمعه ۱٢ امرداد ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٦
» از کی ميترسی؟‌ از چی ميترسی؟ :: چهارشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٦
» تا منو داري ديگه اين همه عاشق واسه چي؟.... :: سه‌شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٦
» عاشقانه ترين عاشقانه... :: دوشنبه ۸ امرداد ۱۳۸٦
» یکشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٦
» چهارشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٦
» آب حیات بخش :: دوشنبه ۱ امرداد ۱۳۸٦
» یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٦
» دوست داری زندگی ات بهشت شود؟ :: سه‌شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٦
» دوشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٦
» یکشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٦
» شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٦ :: شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٦
» جمعه ٢٢ تیر ۱۳۸٦ :: جمعه ٢٢ تیر ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٦
» دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٦
» وای بر من ! :: یکشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٦
» ياری خداوند رسيد! :: شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٦
» چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٦
» دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٦
» سلام بر ... تو ! :: یکشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٦
» شنبه ٩ تیر ۱۳۸٦ :: شنبه ٩ تیر ۱۳۸٦
» جمعه ۸ تیر ۱۳۸٦ :: جمعه ۸ تیر ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٧ تیر ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٧ تیر ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٦ تیر ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٦ تیر ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٥ تیر ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٥ تیر ۱۳۸٦
» دوشنبه ٤ تیر ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٤ تیر ۱۳۸٦
» یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸٦
» جمعه ۱ تیر ۱۳۸٦ :: جمعه ۱ تیر ۱۳۸٦
» فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد... :: پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٦
» چهارشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٦
» دل من را که لرزاند.. شما را نميدانم... :: سه‌شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٦
» دوشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٦
» یکشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٦
» شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٦ :: شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٦
» جمعه ٢٥ خرداد ۱۳۸٦ :: جمعه ٢٥ خرداد ۱۳۸٦
» مولا... ما را ببخش ! :: پنجشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٦
» سهم آيه ديروز... :: پنجشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٦
» کيا از آتش دور نگه داشته ميشوند؟؟؟؟؟ :: سه‌شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٦
» دوشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٦
» یکشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٦
» خطر ! نزديک نشويد ! :: شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٦
» علت رنجهايمان... :: جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۸٦
» سرمست خوشی ها نشويم !!! :: پنجشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٦
» چهارشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٦
» می آيد ... می دانم... :: دوشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٦
» یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٦
» شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٦
» جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۸٦ :: جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۸٦
» مرا گفت :: پنجشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٦
» دوشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٦
» یکشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٦
» شنبه ٥ خرداد ۱۳۸٦ :: شنبه ٥ خرداد ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٦
» شناسایی هدف :: سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» سعی و تلاشها :: یکشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
» جمعه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
» چهارشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» دوشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» یکشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
» شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
» جمعه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: جمعه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
» آهای مومنان ! :: پنجشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
» درود بر تو باد :: چهارشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» آيه امروزمان ... :: سه‌شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
» يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ...اى جامه به خویشتن فرو پیچیده ! :: دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
» اين خانه را ... خدای اين خانه را ... :: یکشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٦
» اولين به روز سال ۱۳۸۶ :: شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» آخرين به روز سال ۱۳۸۵ :: سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٥
» عيسي بر وسوسه هاي شيطان پيروز ميشود :: یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٥
» آيا پند می گيريم؟ :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٥
» میخواهید شفا يابيم...؟ :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٥
» گم‌راهي :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٥
» برای رفع گرفتاری بگو : :: جمعه ٢٧ بهمن ۱۳۸٥
» آن كس كه استادش را باور دارد... :: دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٥
» حكايت كشاورز :: دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٥
» رسول عشق :: دوشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٥
» ... :: جمعه ٦ بهمن ۱۳۸٥
» تا فرصت باقي است بايد به سوي خدا بازگشت نمود :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٥
» نیکی و بدی :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٥
» خدايا سرای سلامت کجاست.. من آواره ام شهر غربت کجاست... :: جمعه ٢٢ دی ۱۳۸٥
» خدا در جستجوي گم شدگان است :: سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳۸٥
» زمان... صبر ... :: شنبه ۱٦ دی ۱۳۸٥
» عشق حیات است :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳۸٥
» جرعه ای نور... :: جمعه ۸ دی ۱۳۸٥
» کريسمس مبارک ! :: دوشنبه ٤ دی ۱۳۸٥
» موسم حج است مسلمانان... :: شنبه ٢ دی ۱۳۸٥
» دل‌دادگي به كار :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٥
» جمعه ٢٤ آذر ۱۳۸٥ :: جمعه ٢٤ آذر ۱۳۸٥
» آخرين نكته اي كه مايلم بنويسم اينست: :: دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٥
» يک آيه امروز... :: جمعه ۱٧ آذر ۱۳۸٥
» طبیب جمله علتها :: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٥
» از قرآن بشنويم :: شنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٥
» بزرگترين دستور خدا :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳۸٥
» بگو ... :: جمعه ۳ آذر ۱۳۸٥
» نيايش :: دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٥
» پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٥
» اسارت :: دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٥
» داستانی جالب از انجيل :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٥
» درد دريا ۱ :: دوشنبه ۸ آبان ۱۳۸٥
» درد دريا ۲ :: دوشنبه ۸ آبان ۱۳۸٥
» به روزی تازه... :: پنجشنبه ٤ آبان ۱۳۸٥
» پيشاپيش عيدتان مبارک :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٥
» شايد آخرين روز مهمانی ... :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٥
» بيست وهشتمين روز مهماني ... روزهاي آخراست ها ... :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٥
» بيست و هفتمين روز مهمانی... آخرين شنبه ... شروع آخرين هفته مهمانی ... :: شنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٥
» آخرين جمعه ماه مبارک رمضان... :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳۸٥
» بيست و پنجمين روز مهمانی... آخرين پنجشنبه :: پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٥
» روز بيست و چهارم است امروز... مهمانی رو به آخر است ... آخرين چهارشنبه... :: چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٥
» بيست و سومين روز مهمانی است... :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٥
» بيست و دومين روز مهمانی است ... :: دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٥
» بيست و يکمين روز مهمانی بود که پر کشيد ... :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٥
» بيست روز از مهمانی مان گذشت... امشب را درياب! :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٥
» نوزدهمين روز از مهمانی ... :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳۸٥
» هجدهمين روز و شب نوزدهم از مهمانی ... :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٥
» هفده روز از ميهمانی مان می گذرد :: چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٥
» روز شانزدهم از مهمانی است... :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٥
» مهمانی به نيمه رسيد... عيدتان مبارک! :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٥
» چهاردهمين روز مهمانی است... ماه کامل است... :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٥
» روز سيزدهم از مهمانی ... :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٥
» دوازدهمين روز مهمانی در راه است.... :: جمعه ۱٤ مهر ۱۳۸٥
» روز يازدهم از مهمانی است... :: پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٥
» دهمين روز مهمانی است امروز... :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٥
» روز نهم از میهمانی ... :: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٥
» هشتمين روز مهمانی هم رسيد... :: دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٥
» روز هفتم... :: یکشنبه ٩ مهر ۱۳۸٥
» شش روز از مهمانی هم گذشت... :: شنبه ۸ مهر ۱۳۸٥
» روز سوم ميهمانی... :: چهارشنبه ٥ مهر ۱۳۸٥
» روز دوم ميهمانی... :: سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳۸٥
» ماه خدا آمد... :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳۸٥
» ايمان... اميد... محبت :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٥
» همه منتظرند... كسی از راه گل سرخ بيايد... آمدنش را ترانه ای بايد.... :: یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٥
» حرکت :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٥
» دعا... :: شنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٥
» نور در برابر تاريکی :: شنبه ٧ امرداد ۱۳۸٥
» زنبور بی عسل= عالم بی عمل :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٥
» علم :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٥
» صبر :: جمعه ۱٦ تیر ۱۳۸٥
» خوشا به حالشان! :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٥
» خلقت :: شنبه ۳ تیر ۱۳۸٥
» دنيا يا آخرت؟ :: شنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٥
» عطا کنندهء خود :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٥
» کور :: دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٥
» انسان و خدا :: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۸٥
» کلمه آغاز :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٥
» آيه های دلنشين... :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٥
» دوستم بدار... دوستت دارم :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٥
» ترس و غم :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٥
» زيستن برای خوشبختی :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٥
» توبه :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳۸٥
» احسان .. :: جمعه ٢٦ اسفند ۱۳۸٤
» عذاب جهنم :: دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٤
» دوزخ و بهشت :: جمعه ۱٩ اسفند ۱۳۸٤
» قرآن در قرآن... :: دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٤
» گذر بر مست :: جمعه ۱٢ اسفند ۱۳۸٤
» مناظره با ملحد :: دوشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٤
» ... :: شنبه ٦ اسفند ۱۳۸٤
» سخاوت :: سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳۸٤
» والدين :: جمعه ٢۸ بهمن ۱۳۸٤
» تسبيح :: دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٤
» بند "پ" خدا .. :: جمعه ٢۱ بهمن ۱۳۸٤
» هرچه کنی به خود کنی... گر همه نيک و بد کنی.... :: دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٤
» علم بی عمل :: جمعه ۱٤ بهمن ۱۳۸٤
» ... :: دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٤
» تلافی :: جمعه ٧ بهمن ۱۳۸٤
» اعمال :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٤
» خودپسندی :: جمعه ۳٠ دی ۱۳۸٤
» هدايت :: دوشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٤
» ريا :: جمعه ٢۳ دی ۱۳۸٤
» جواب بدی :: دوشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٤
» مال .. :: جمعه ۱٦ دی ۱۳۸٤
» ياد خداوند :: دوشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٤
» در باب خوردن :: جمعه ٩ دی ۱۳۸٤
» درويش و غنی بنده اين خاک درند... :: دوشنبه ٥ دی ۱۳۸٤
» قناعت... صبر... حکمت ... انصاف :: جمعه ٢ دی ۱۳۸٤
» حسادت ... غيبت ... بدگويی... :: جمعه ٢٥ آذر ۱۳۸٤
» شکر در مصيبت :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٤
» اين نيز بگذرد... :: جمعه ۱۸ آذر ۱۳۸٤
» نفس :: دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٤
» نيکی به بدان :: جمعه ۱۱ آذر ۱۳۸٤
» منت :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳۸٤
» حلاوت ذکر :: جمعه ٤ آذر ۱۳۸٤
» حکمت :: چهارشنبه ٢ آذر ۱۳۸٤
» روزی .. :: جمعه ٢٧ آبان ۱۳۸٤
» طرحی نو .. :: دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٤
» انداد.... :: یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٤
» رمضان - ۳۰ :: پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٤
» رمضان - ۲۹ :: چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٤
» رضمان - ۲۸ :: سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٤
» رمضان - ۲۷ :: دوشنبه ٩ آبان ۱۳۸٤
» رمضان - ۲۶ :: یکشنبه ۸ آبان ۱۳۸٤
» رمضان - ۲۵ :: شنبه ٧ آبان ۱۳۸٤
» رمضان-۲۴ :: جمعه ٦ آبان ۱۳۸٤
» رمضان-۲۳ :: پنجشنبه ٥ آبان ۱۳۸٤
» رمضان - ۲۲ :: چهارشنبه ٤ آبان ۱۳۸٤
» رمضان - ۲۱ :: سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳۸٤
» رمضان - ۲۰ :: دوشنبه ٢ آبان ۱۳۸٤
» رمضان - ۱۹ :: یکشنبه ۱ آبان ۱۳۸٤
» رمضان - ۱۸ :: شنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٤
» رمضان - ۱۷ :: جمعه ٢٩ مهر ۱۳۸٤
» رمضان - ۱۶ :: پنجشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٤
» رمضان - ۱۵ :: پنجشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٤
» رمضان- ۱۴ :: سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٤
» رمضان-۱۳ :: دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٤
» رمضان - ۱۲ :: یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٤
» رمضان-۱۱ :: شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٤
» رمضان- ۱۰ :: جمعه ٢٢ مهر ۱۳۸٤
» رمضان- ۹ :: پنجشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٤
» رمضان-۸ :: چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٤
» رمضان-۷ :: سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٤
» رمضان- ۶ :: دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٤
» رمضان - ۵ :: یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٤
» رمضان-۴ :: شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٤
» رمضان- ۳ :: جمعه ۱٥ مهر ۱۳۸٤
» رمضان- ۲ :: پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٤
» رمضان- ۱ :: چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٤
» دعا :: دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٤
» فترضی... :: شنبه ٩ مهر ۱۳۸٤
» والضحی... :: جمعه ۸ مهر ۱۳۸٤
» ربنا.... :: پنجشنبه ٧ مهر ۱۳۸٤
» الذين يستمعون القول :: چهارشنبه ٦ مهر ۱۳۸٤
» تسبيح... :: سه‌شنبه ٥ مهر ۱۳۸٤
» فرقان... :: دوشنبه ٤ مهر ۱۳۸٤
» زينت دنيا :: یکشنبه ۳ مهر ۱۳۸٤
» جاهدو فينا :: شنبه ٢ مهر ۱۳۸٤
» اسراء - بخش پايانی :: جمعه ۱ مهر ۱۳۸٤
» اسراء - ۱۳ :: پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٤
» سوره اسراء- ۱۲ :: چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٤
» سوره اسراء -۱۱ :: سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٤
» اسراء-۹ و ۱۰ :: یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٤
» سوره اسراء- 8 :: شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٤
» سوره اسراء- ۷ :: جمعه ٢٥ شهریور ۱۳۸٤
» سوره اسراء -۶ :: پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٤
» اسراء - ۵ :: چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٤
» سوره اسراء - ۴ :: سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٤
» سوره اسراء - ۳ :: دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٤
» سوره اسراء - ۲ :: یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٤
» سوره اسراء- ۱ :: شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٤
» جمعه ۱۸ شهریور ۱۳۸٤ :: جمعه ۱۸ شهریور ۱۳۸٤
» تا ميتوانيد... :: پنجشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٤
» كاشف ضر :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٤
» نعمتها :: سه‌شنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٤
» مرگ :: دوشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٤
» نور... :: یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٤
» دعای ملک ۳ :: شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٤
» عيدتان مبارک... دعا يادتون نره! :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤
» دعای ملک :: پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤
» بشتابيد به سوی آغوشش.... :: چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳۸٤
» رغبت... :: سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳۸٤
» نور :: دوشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٤
» چرا... :: یکشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٤
» ليعبدون :: شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٤
» اين بار تو آيه را تو بگو عزيز.... :: جمعه ٤ شهریور ۱۳۸٤
» واصبر... :: پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٤
» مبشرا و نذيرا... :: چهارشنبه ٢ شهریور ۱۳۸٤
» خشوع :: سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳۸٤
» زندگی - مرگ- زندگي :: دوشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٤
» قران... :: یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٤
» عصر :: شنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٤
» ميلاد حضرت علی مبارک باد :: جمعه ٢۸ امرداد ۱۳۸٤
» ايام الله :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٤
» مضطر.... :: چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٤
» اموال و اولاد :: سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٤
» دنيا.... :: دوشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٤
» والدين :: شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٤
» ودا... :: جمعه ٢۱ امرداد ۱۳۸٤
» عباد الرحمن ۵ :: چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٤
» عباد الرحمن ۴ :: سه‌شنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٤
» عباد الرحمن ۳ :: دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٤
» عباد الرحمن ۲ :: یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٤
» عبادالرحمن ۱ :: شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٤
» رحمت :: پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٤
» دين خالص :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٤
» نعمتها :: سه‌شنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٤
» نور علی نور :: دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٤
» اطاعت- خشوع- تقوي :: یکشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٤
» صبر :: شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٤
» ذکر خدا :: پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٤
» نماز و انفاق :: چهارشنبه ٥ امرداد ۱۳۸٤
» خانه... :: یکشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٤
» خوف... :: شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤
» گناهان بزرگ... :: جمعه ۳۱ تیر ۱۳۸٤
» هدايت :: پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٤
» يا عبادی...... :: چهارشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٤
» توكل.... :: سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٤
» حق :: یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٤
» اولين سلام :: چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٤