آيه هاي دلنشين

حرفهایت چه به دل میشنید خداااااااا....
 
دوازدهمين روز مهمانی در راه است....
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٤ مهر ۱۳۸٥ : توسط : در پی او ...

دعای روز دوازدهم:
ـ اَللّهُمَّ زَیِّنّى فیهِ بِالسِّترِ وَ العِفا'ف وَ استُرنى فیهِ بِلبا'سِ القُنُوعِ وَ الکَفا'فِ وَ احمِلنى فیهِ عَلَى العَدلِ وَ الاِنصا'فِ وَ آمِنِّى فیهِ مِن کُلِّ ما' اَخا'فُ بِعِصمَتِکَ یا' عِصمَةَ الخا'ئِفینَ.
خداوندا! در این روز مرا به زیور ستر و عفت نفس بیاراى و به جامه قناعت و کفاف بپوشان و مرا به عدل و انصاف مزین ساز و از هرچه ترسانم مرا ایمنى بخش به حق عصمتت اى عصمت بخش خداترسان عالم!