آيه هاي دلنشين

حرفهایت چه به دل میشنید خداااااااا....
 
مهمانی به نيمه رسيد... عيدتان مبارک!
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٥ : توسط : در پی او ...

و خدايی که در اين نزديکی است... 

مهمانی به نيمه رسيد دوستان! هيچ حواستان هست؟ ۱۴ روز گذشت و فقط ۱۴ روز ديگر مانده... اگر هنوز تکان نخورده ايم ديگر وقتش است... ای دل بسوز که سوز تو کارها بکند... نياز نيم شبی دفع صد بلا بکند...

دعاي روز پانزدهم :

خدايا در اين روز طاعت بندگان خاشع و خاضع نصيب من گردان و شرح صدر مردان فروتن خدا ترس را به من عطا فرما ، به حق امام بخشي خود اي ايمني دلهاي ترسان .

 

سلام

عيدتان مبارک عزيزان...

 

 

يادتون نره از کريم اهل بيت حتما درخواست عيدی کنيد... و کم نخواهيد ها !...

برای من هم عيدی کوچکی می شود ... آيا ؟....

 

التماس دعا ...

التماس دعا...

التماس دعا...

التماس دعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا....