آيه هاي دلنشين

حرفهایت چه به دل میشنید خداااااااا....
 
شايد آخرين روز مهمانی ...
ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٥ : توسط : در پی او ...

 

دعاي روز بيست و نهم ماه رمضان
 

"اللهمَّ غَشّني فيهِ بِالرَحمَةِ،

وَارزُقني فيهِ التَّوفيقَ وَالعِصمَةَ،

وَ طَهِّر قَلبي مِن غَياهِبِ التُّهَمَةِ

يا رَحيما بِعِبادِهِ المُومِنين."

اي خدا اي معدن لطف و كرم

اندر اين ماه شريف و محترم

 

بر فرو ما را به قعر رحمتت

ساز ما را مورد فضل و نعم

 

رحمتت چون بحر و سباحي ز ما

خوش بود غواصي اينگونه يم

 

روزيم فرما به فضل عام خود

عصمت و توفيق را مقرون هم

 

تا شوم محفوظ از افعال بد

فاعل خيرات باشم يك قلم

 

شست و شو فرما دلم از حرف بد

تا نگردد از سخن ها متهم

 

اي خدايا مورد تهمت مكن

اين حقير زار را ممن ظلم

 

هم نباشم از كسي من بد گمان

تا به يك بيچاره اي تهمت زنم

 

اي كه آوردي برون مخلوق  را

با كمال قدرت از كتم عدم

 

يا رحيما بالعباد المومنين

حاجت ما را روا كن بيش و كم

 

"درّ خوشاب"