آيه هاي دلنشين

حرفهایت چه به دل میشنید خداااااااا....
 
آخرين نكته اي كه مايلم بنويسم اينست:
ساعت ٤:٤۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٥ : توسط : در پی او ...

...

۵

خود را امتحان كنيد!

آيا مسيحي واقعي هستيد؟

آيا از امتحان ايمان، سربلند بيرون خواهيد آمد؟

آيا حضور و قدرت مسيح را در وجودتان روز بروز بيشتر حس ميكنيد يا اينكه فقط در ظاهر مسيحي هستيد؟

...

۷

دعاي من اين است كه شما زندگي پاكي داشته باشيد، نه براي آنكه مردم ما را تحسين كنند كه مريداني چون شما داريم، بلكه براي آنكه خودتان سرافراز گرديد. حال اگر مردم نيز ما را بحساب نياوردند، مهم نيست.

۸

وظيفه ما اين است كه همواره پشتيبان راستي و درستي باشيم، نه مانع آن.

۹

راضي هستيم ضعيف بمانيم اما شما قوي باشيد.

بزرگترين آرزو و دعاي ما اينست كه شما در ايمان مسيحي به حد كمال برسيد

...

۱۱

آخرين نكته اي كه مايلم بنويسم اينست:

شاد باشيد

در مسيح رشد كنيد

به آنچه گفته ام عمل نماييد

در صلح و صفا زندگي كنيد

خدا كه سرچشمة محبت و آرامش است با شما باشد!

...

دوم قرنتيان (نامه دوم پولس به مسيحيان قرنتس)