آيه هاي دلنشين

حرفهایت چه به دل میشنید خداااااااا....
 
رسول عشق
ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٥ : توسط : در پی او ...

 

چنين گفت مهاتما:

اي انسان

رسولي فرستاده نشد جز براي ابلاغ عشق

يک پيام به رنگ ها

صورت ها

به يک معما

يکي

از اولين لحظه هبوط آدم بر خاک

قصه آدم و حوا

از ازل تا ...

ابد

از طلوع اول تا آخرين روب

پيام پيام عشق است

پيام الله راز هستي

پيامي که با هر طلوع ابلاغ ميشود

در هر عطر گلي به مشام مي رسد

در ذرات گستره خاک

در گردش شورانگيز باد

در سماع آتش

در درد کلام هر رسول و هر نبي

در  اشاره عصاي «از آب گرفته شده» (موسي)

در دم حيات بخش مصلوب «جلجتا»(عيسي)

در دستورات «شاهزاده بنارس» (بودا)

در تمامي سرودهاي «ريگ ودا»

در پندارهای نيک «زرد استر»(زرتشت)

در جوهر کلام «رحمه للعالمين»

حبيب عالم عشق

جز عشق و جز عشق نبودو نبود

همان که کوه بر نتافت و انسان بر تافت

آدمي خود رسول عشق است

پيامبري دردانه

بر او رسولاني آمدند تا بداند

که خود او رسولي است در ملت عشق

اي رسول عشق! آنچه را که خداوند در باغ عدن پنهاني در گوش ات گفت بگو تا ابليس از حسادت بميرد

تو شريعت عشق مي داني

از طريقت عشق رو برنتاب

تو که حقيقت را نيز ديده اي !!!

اي عزيز هستي بخوان به نام عشق

بخوان تا زندگاني نميرد

بخوان!

سرود سي و ششم اوپانيشاد

 

 

HydroForum ® Group