آيه هاي دلنشين

حرفهایت چه به دل میشنید خداااااااا....
 
میخواهید شفا يابيم...؟
ساعت ۱:۳٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٥ : توسط : در پی او ...

عيسي به او فرمود:

"من به اين جهان آمده ام تا چشمان دل آناني را كه در باطن كورند باز كنم

و به آناني كه تصور مي كنند بينا هستم نشان دهم كه كورند"

بعضي از فريسيان كه آنجا بودند گفتند:

 

"آيا منظورت اين است كه ما كوريم؟"

عيسي جواب داد:

 

"اگر كور بوديد تقصير نمي داشتيد

ولي شما مقصر باقي مي مانيد

 چون ادعا مي كنيد كه چشم داريد

وهمه چيز را مي بينيد"

انجيل يوحنا /10 (39 تا 41)

اما اگر در كتاب آسماني آمدكه كه ابراهيم از راه ايمان مورد قبول خدا واقع شد،

اين امر فقط درباره ابراهيم نوشته نشده است.

بلكه براي اين نوشته شد كه ما اطمينان بيابيم كه

خدا ما را نيز از همان راه به حضور خود مي پذيرد،

يعني از راه ايمان به عده خدا ....

روميان /5