آيه هاي دلنشين

حرفهایت چه به دل میشنید خداااااااا....
 
عيسي بر وسوسه هاي شيطان پيروز ميشود
ساعت ٩:٢۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٥ : توسط : در پی او ...

عيسي كه پر از روح القدس شده بود با هدايت همان روح از رود اردن به بيابانهاي يهوديه رفت.

در آنجا شيطان براي مدت چهل روز او راوسوسه مي كرد. در تمام اين مدت عيسي چيزي نخورد از اينرو در پايان بسيار گرسنه شد.

شيطان به عيسي گفت : "اگر تو فرزند خدا هستي به اين سنگ بگو تا نان شود!"

عيسي در جواب گفت: "در كتاب آسماني نوشته شده است كه نياز انسان در زندگي فقط نان نيست. "

سپس شيطان او را به قله كوهي برد و در يك آن، تمام ممالك جهان را به او نشان داد، و گفت: "اگر فقط زانو بزني و مرا سجده كني، تمام اين مملكتها را با شكوه و جلالشان، به تو خواهم بخشيد. چون همهء آنها از آن من است و به هر كه بخواهم واگذار مي كنم"

عيسي جواب داد: "در كتاب آسماني آمده كه انسان بايد فقط و فقط خدا را بپرستد!"

آنگاه شيطان از آنجا او را به اورشليم برد و بر مرتفع ترين نقطه خانهء خدا قرار داد و گفت: "اگر فرزند خدا هستي، خود را از اينجا به زير بينداز. چون در كتاب آسماني آمده كه خدا فرشته هاي خود را خواهد فرستاد تا تو را محافظت كنند و در دستهاي خود نگه دارند كه پايت به سنگي نخورد!"

عيسي در جواب گفت: "كتاب آسماني اين را نيز مي فرمايد كه

خداوند خود را مورد امتحان قرار مده!"

وقتي شيطان تمام وسوسه هاي خود را به پايان رسانيد تا مدتي عيسي را رها كرد.

انجيل لوقا / 4 (1تا 13)

ما چقدر تحت تاثیر شیطان درون و بیرونمان هستیم؟

فکرش را کرده اید؟

....