آيه هاي دلنشين

حرفهایت چه به دل میشنید خداااااااا....
 
سهم آيه ديروز...
ساعت ۸:٢٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٦ : توسط : در پی او ...

 

امروز مهمان سايت http://www.quran-farsi.net/index.htm  باشيم:

 

اين سايت برای افرادی مثل من که زبان عربی نمی دانند تهيه شده و آرزوی من اين است که بعد از خواندن قرآن مجيد به زبانی که ما می فهميم

شما هم ارزش اين کتاب مقدس و الهی را مثل من احساس کنيد و زندگی شما هم مثل زندگی من کاملا عوض شود و رنگ ديگری بگيرد

ندانستن زبان عربی باعث اين شد که متاسفانه عمری دستورات پروردگار را نفهمم و برای فهميدن اوامر خداوند به حرف اين آن گوش بدهم.

کار بسيار بسيار اشتباهی بود.

فرمايشات خداوند (قرآن) در دست ماست چرا به نظريات و دستورات ديگران توجه ميکنيم.

بنظر شما اسم اين چيست؟


سوره تكاثر (102)

مکی و شامل هشت آيه

 

بنام خداوند بخشنده مهربان

زياده طلبی نسبت به يكديگر شما را تا هنگام مرگ سرگرم ساخته تا اينكه سراغ قبرها رفتيد. *      (1 و 2)

اينطور نيست كه فكر ميكنيد، خواهيد دانست.      (3) 

بعد هم بدانيد كه اينطور نيست كه فكر ميكنيد، خواهيد دانست.      (4)

اينطور كه فكر ميكنيد نيست، اگر به علم يقين (بدون كوچكترين شکی) بدانيد، جهنم را حتماً می بينيد.      (5 و 6)

بعد آن را به چشم يقين (بدون ترديد) می بينيد.      (7)

بعد در آنروز درباره نعمت‌هائی كه بشما داده شده بود از شما می ‌پرسند.      (8)


*  يا مرديد، يعنی تا پايان زندگی.