آيه هاي دلنشين

حرفهایت چه به دل میشنید خداااااااا....
 
این[ سخن ]را در دل خود پنهان داشت
ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٦ : توسط : در پی او ...

یوسف : قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّکَاناً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ   ﴿ 77 ﴾     جزء 13  

گفتند> :اگر او دزدى کرده ، پیش از این[ نیز ]برادرش دزدى کرده است> .یوسف این[ سخن ]را در دل خود پنهان داشت و آن را برایشان آشکار نکرد[ ولى ]گفت> :موقعیت شما بدتر[ از او]ست ، و خدا به آنچه وصف مى کنید داناتر است.

They said : If he stealeth, a brother of his stole before. But Joseph kept it secret in his soul and revealed it not unto them. He said (within himself) : Ye are in worse case and Allah knoweth best (the truth of) that which ye allege.


...

خيلی وقتها شده که کسی حرفش حق نيست... داره تهمت ميزنه...

ولی چند نفر ما مثله يوسف عمل ميکنيم؟....

یوسف این[ سخن ]را در دل خود پنهان داشت و آن را برایشان آشکار نکرد

یوسف این[ سخن ]را در دل خود پنهان داشت و آن را برایشان آشکار نکرد

یوسف این[ سخن ]را در دل خود پنهان داشت و آن را برایشان آشکار نکرد

یوسف این[ سخن ]را در دل خود پنهان داشت و آن را برایشان آشکار نکرد

فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ