آيه هاي دلنشين

حرفهایت چه به دل میشنید خداااااااا....
 
کمی به اطرافت نگاه کن ! .... خودت ميفهمی !
ساعت ۸:۱٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٦ : توسط : در پی او ...

 

سبا : وَقَالُوا نَحْنُ أَکْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاَداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ   ﴿ 35 ﴾     جزء 22  

و گفتند :ما دارایى و فرزندانمان از همه بیشتر است و ما عذاب نخواهیم شد.

And they say: We are more (than you) in wealth and children. We are not the punished!

...

شايد خيلی از ما هم که همه حسرتمون داشتن مال بيشتر و فرزندان برومندتره به همين فکريم... نه؟

به اين فکر که شايد اين مال و فرزند ما را در برابر بلا و مشکلات اين دنيا و اون دنيا حمايت کنه...

فکر ميکنيم اگه ثروتمند تر باشيم هيچکس نميتونه بهمون آزار برسونه...حتی خدا!

غافل از اينکه همون ثروت باد آورندهء حرام ... مايهء عذابمان خواهد شد !

چگونه؟

کمی به اطرافت نگاه کن ! .... خودت ميفهمی !