آيه هاي دلنشين

حرفهایت چه به دل میشنید خداااااااا....
 
کوتاه ترین آیه - 1
ساعت ۱:۱۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٩ مهر ۱۳۸٧ : توسط : در پی او ...

 مدهامّتان

(دو باغ[ دیگر نیز ]هست.) 

که از[ شدت ]سبزى سیه گون مى نماید.

 (الرحمن‌، 64)

کوتاه‌ترین آیه قرآن‌، جز حروف مقطعه‌، از جهت تعداد کلمات این آیه است.
 کلمة مدها متان اسم است و تثنیه از مدهامة مؤنث مدهام و به معنای سبز تیره است چنانکه از شدت تیرگی سیاه می‌نماید.
"مدهامّتان‌" یکی از ویژگی‌های دو بهشت خائفان است‌. تعبیر "مدهامّتان‌" برای این دو بهشت نهایت شادابی و طراوت گیاهان و درختان را می‌فهماند و بیانگر نهایت خرمی آن دو بهشت است‌.

...

پاورقی کودکانه:

 

همیشه همه جا بهترین پاداشها پاداشهای عاشقانه است...

 آخ ... چه قرار عاشقانه ای میشود آنجا... درختان سبز در دوسوی خیابان... مثل چهارباغ اصفهان... قرارگاه عاشقان... جااان....