دوازدهمين روز مهمانی در راه است....

دعای روز دوازدهم:
ـ اَللّهُمَّ زَیِّنّى فیهِ بِالسِّترِ وَ العِفا'ف وَ استُرنى فیهِ بِلبا'سِ القُنُوعِ وَ الکَفا'فِ وَ احمِلنى فیهِ عَلَى العَدلِ وَ الاِنصا'فِ وَ آمِنِّى فیهِ مِن کُلِّ ما' اَخا'فُ بِعِصمَتِکَ یا' عِصمَةَ الخا'ئِفینَ.
خداوندا! در این روز مرا به زیور ستر و عفت نفس بیاراى و به جامه قناعت و کفاف بپوشان و مرا به عدل و انصاف مزین ساز و از هرچه ترسانم مرا ایمنى بخش به حق عصمتت اى عصمت بخش خداترسان عالم!

/ 3 نظر / 4 بازدید
رويا

سلام عزيزم . نماز روزهاتون قبول . مرسی از وب زیبات . شايد ای دی ناشناس باشه . شکوری هستم . به غمکده من هم سر ی بزن .

رحیمه

خوشحال می شم به من هم سر بزنید.

وحيد

ما مست الستيم به يک جرعه منصور انديشه پروای سر دار نداريم استفاده کرديم پاينده باشی