ماه مهمانی خدا ... بیا همه چیز را از اول شروع کنیم... روز اول... سوره اول... آیه اول... دعای اول...

بیا از امروز تصمیم بگیریم فراموش کنیم گذشته را که خدا میبخشد گذشته را...

و اراده کنیم که در آینده بهتر از اینی باشیم که هستیم...

هرکس هرکجا هست یک قدم جلو برود !

یا علی

دعای روز اول

خدایا روزه مرا در این روز مانند روزه داران حقیقی که مقبول توست قرار ده ، واقامه نمازم را مانند نمازگزاران واقعی مقرر فرما ، ومرا از خواب غافلان « از یاد تو » هوشیار وبیدار ساز وهم در این روز جرم و گناهم را ببخش ای خدای عالمیان واز زشتیهایم عفو فرما ای عفو کننده از گنهکاران .

یک جزء قرآن امروزتان را از اینجا هم میتوانید بخوانید...

التماس دعا

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید