فصیح ترین آیه قرآن-1

و قیل یا ارض ابلعی مائک

 و یا سماء اقلعی

و غیض الماء

و قضی الامر

 و استوت علی الجودی

گفته شد ای زمین آب خویش فرو بر و ای آسمان تو هم از ریزش خودداری کن و آب فرو نشست و فرمان حق انجام گردید و کشتی بر کوه نشست

سوره هود، آیه 44

توجّه میفرمایید که در یک آیه کوتان تمام واقعه طوفان نوح بیان شده و در عین اختصار مطلب با جملاتی جاندار و رسا ادا شده و صحنه را کاملاً ملموس و مجسم کرده است.

در این خصوص برای اطلاع بیشتر اینجا را بخوانید....

/ 1 نظر / 21 بازدید
نقل از یک سایت

گرچه تمام آیات قرآن شریف از نظر فصاحت و بلاغت در اوج قوت و استحکامند ولی در عین حال در مقایسه با یکدیگر متفاوتند و در این نامه به یکی از فصیح‏ترین آیات قرآن اشاره میشود و همین آیه بود که در موقع نزول، عرب جالی نیرومند در فصاحت را به اعجاب واداشت و آن را کاملاً در برابر قرآن خاضع نمود.